foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

Kolejny międzynarodowy projekt programu Erasmus+

w naszej szkole

 

Niezmiernie cieszymy się, że w tych trudnych czasach i obostrzeniach związanych z panującą epidemią koronawirusa, nasz kolejny międzynarodowy  projekt „Shared Voices – Connecting Communities in the Digital Age”Nasz Głos – Zjednoczeni
w Cyfrowym Świecie ”
w ramach europejskiego programu Erasmus + uzyskał akceptację Komisji Europejskiej i przez 2 lata (2020-2022) będzie realizowany w naszej szkole.  Projekt obejmuje współpracę pięciu szkół europejskich z Polski, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Włoch i Portugalii, a koordynatorem projektu w naszej szkole, podobnie jak w latach ubiegłych, jest nauczycielka języka angielskiego, Pani Edyta Wójcik.

Celem projektu jest stworzenie gazety online, której autorami i pomysłodawcami będą uczniowie, a tematy dotyczyć będą przeszłości, teraźniejszości i przyszłości świata, który nas otacza i jest widziany z perspektywy młodego człowieka. Projekt ma na celu zainspirowanie uczniów i nauczycieli do odkrywania innowacyjnych i ciekawych form pracy, a także doskonalenie umiejętności pisania i mówienia w języku polskim i obcym.

Mamy szczerą nadzieję, że zaplanowane spotkania z uczniami w celu  wymiany doświadczeń, zarówno w Polsce, jak i za granicą, będą mogły mieć miejsce i wirus nie odbierze nam przyjemności z pracy nad tym ciekawym projektem.

 

Więcej informacji o projekcie

Erasmus+

Shared voices - 2020 - 2022

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.