foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Nie prześpij drugiego półrocza. Weź się od razu do pracy.

OBIADY
 
W marcu opłata za obiady wynosi 88 zł (koszt obiadu to 4 zł). 
Prosimy o terminową wpłatę.
  1. Od miesiąca stycznia 2017 roku wpłaty za obiady będą TYLKO przelewem na konto 

    32103011040000000093162001

  2. W tytule przelewu proszę podać : nazwisko i imię dziecka, klasę oraz miesiąc za jaki jest dokonywana wpłata.
  3. Prosimy o dokonywanie wpłaty do 10 każdego miesiąca.
  4. Kwoty do zapłacenia za dany miesiąc (po odliczeniu za niezjedzone obiady) będą podawane dzieciom na początku każdego miesiąca.
  5. Prosimy o wpłatę dokładnie podanej kwoty (nie niższej, ani nie wyższej)
  6. Obiad odliczamy od następnego dnia po zgłoszeniu nieobecności dziecka (do godziny 9.00) telefonicznie do sekretariatu szkoły (w dniu zgłoszenia obiad jest już dla dziecka ugotowany i można go odebrać „na wynos”)
  7. Dzieci jedzące obiady w danym miesiącu będą automatycznie na liście na miesiąc następny (czyli obiad dla nich będzie ugotowany), jeśli rodzice nie poinformują szkoły o rezygnacji.
  8. W przypadku rezygnacji z obiadów w trakcie roku szkolnego prosimy o poinformowanie szkoły do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego rezygnację.


W RAZIE WĄTPLIWOŚCI MOŻNA ZASIĘGNĄĆ INFORMACJI W SEKRETARIACIE SZKOŁY – tel. 34 3251608

Erasmus+

Shared voices - 2020 - 2022

Jubileusz

Dziennik elektroniczny

Sieciaki

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie Rights Reserved.